Kontakt

Vi som äger Falken heter Kristina Lundevall och Peter Lake. Falkens hemmahamn är i Stavsnäs på Värmdö. 

Skriv till oss