Falken är erkänt snabb bland Skärgårdskryssarna. Både inom SRS regeln såväl som Skärgårdskryssarnas egna regelsystem. 

En stor fördel är också att man klarar av att kappsegla Falken på mellan 2 till 4 personer 

Ett axplock av de bästa placeringarna:

1:a pris : 2014 Classic Yacht Cup Sweden (En säsongscup med 5 delkappseglingar)

1:a pris : 2021-2023 Våreskadern (3 år i rad) , Skärgårdskryssarnas årliga egna regatta

3:e pris : 2023 Hundraåringarnas regatta som del i Stadshusregattan

 

(2016-2018 kappseglade vi inte, då Falken renoverades under perioden)